NEDEN ADANA BTÜ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ?


Yeterli Sayıda Öğrenci Kontenjanı

Bölümümüzde ikinci öğretim ve yaz okulu eğitimi verilmemektedir. Öğrencilerimiz nitelikli ve donanımlı olarak, ulusal ve uluslararası ortamlarda rekabet edebilecek düzeyde yetiştirilmektedir.


Öğrenci Merkezli Eğitim

Öğrenciler, hazır bilgi edinme yerine bilgi kaynağına ulaşmayı öğrenen, her konuda derinlemesine araştırmayı bilen ve devamlı öğrenmeyi amaç edinmiş, araştıran, sorgulayan, dünya ile rekabet eden nitelikli konumda yetiştirilecektir.


Uygulamalı Eğitim

Öğrencilerimiz teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitimin içerisinde yer alacaktır. Sanayinin ve endüstrinin ihtiyacına cevap veren donanımlı, uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübe kazanmış, istihdama hazır mühendisler yetiştirilecektir.


Ar&Ge

Araştırma ve geliştirmeye önem veren, proje ile beslenen, projeleri ile sadece bilimsel yayın yapmayan, aynı zamanda proje sonuçlarını ekonomiye ve patente dönüştüren, teknolojik ürün üreten bölüm olma yolunda heyecanla ve kararlılıkla çalışıyoruz. Sanayi kuruluşları ve paydaşlarla projeler yapılması sonucu özel sektörün ülkemizde ve dünyada rekabet etmesi sağlanmaktadır.

Akredite Araştırma Laboratuvarları

ABTÜ Malzeme Mühendisliği olarak mevcut laboratuvarlarımızın akreditasyonu sağlanmaktadır. Böylece dünyadaki gelişimin ve değişimin gerisinde kalınmayacaktır. Akredite laboratuvarlarımız ile bölgemiz için gerekli analiz ve testleri yapıyoruz.

Mezunları Takip

Mezunlarımızla düzenli toplantılar, sosyal-kültürel faaliyetler yapılarak üniversite aidiyet duygusu güçlendirilecektir. Mezunlarımıza iş bulmada rehberlik ve kılavuzluk edilecektir. Sanayi kuruluşları ve ilgili sektörlerle işbirliği ve protokol yapılarak mezunların istihdamı sağlanacaktır.