Malzeme Mühendisliği, inorganik ve organik kökenli hammaddelerden yeni malzemelerin üretimesi veya sentezlenmesi ve mevcut malzemelerin proses – yapı – özellik – performans ilişkilerine dayanarak geliştirilmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Malzeme Mühendisliği, metalurji ve seramik disiplinlerinden ortaya çıkmış ve günümüzde polimerler, kompozitler, yarı iletkenler, elektronik malzemeler, manyetik malzemeler, fotonik malzemeler ve biyo malzemeleri de kapsayacak şekilde genişlemiştir.


Neden Malzeme Mühendisliği ?


Malzeme mühendisleri gelişen teknoloji ile birlikte ileri teknoloji malzemelerinin tasarımı, prosesi ve üretimi ile ilgili karşılaştıkları birçok problemin çözümünde etkin rol alırlar. Örnek olarak bir transmisyon dişlisi, bir bina için yapı malzemesi, bir petrol rafinerisi bileşeni veya bir entegre devre çipi verilebilir. Malzeme mühendisliği bilime disiplinlerarası bir yaklaşım getiren, çok disiplinli bir mühendislik dalıdır.
Malzemelerin Sınıflandırılması


Malzemeler kimyasal bileşimine ve atomik yapısına göre metaller, seramikler ve polimerler (plastikler) olmak üzere üç temel sınıfta gruplandırılmıştır. Bunların dışında, önemli mühendislik malzemelerinin bulunduğu üç diğer grup vardır; kompozitler, yarı iletkenler ve biyo malzemeler. Kompozitler iki veya daha fazla farklı özellikteki malzemelerin bir araya getirilmesi ile oluşan malzeme grubunu; yarı iletkenler olağanüstü elektriksel özelliklere sahip malzeme grubunu ve biyo malzemeler ise insan vücudu içine yerleştirilen malzeme grubunu içermektedir.