Numune Hazırlama Laboratuvarı

Değirmen, tablet hazırlama presi, eritiş, havan, kesme cihazı, numune alma aparatları, standart elek setleri, sallantılı eleme cihazları, karıştırıcılar, su banyosu, distilatör, pH metre, kurutma fırını (etüv), hassas terazi cihazlarının bulunduğu, numune hazırlama işlemlerinin gerçekleştirildiği ve araştırmaların yapıldığı laboratuvardır.

X-ışınları Analiz Laboratuvarı

X-ışınları kırınımı (XRD), x-ışınları ışınımı (XRF), halkalı tip öğütücü, XRF cihazı için tablet hazırlama presi, analitik teraziler, fanlı kurutma fırını (etüv), çeker ocak cihazlarının bulunduğu x-ışınları analiz laboratuvarında kayaçların ve kristalin malzemelerin kalitatif ve kantitatif olarak analizi yapılmaktadır.

Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı

Taramalı elektron mikroskobu (SEM), parçacık boyut analiz cihazı, polarize ışık mikroskobu ve binoküler mikroskop cihazlarının bulunduğu; malzemelerin mikro ve nano yapılarının karakterizasyonun yapıldığı laboratuvardır.

Termal Analiz Laboratuvarı

Yüksek sıcaklık fırını, kurutma fırını (etüv), hassas terazi, termogravimetrik/diferansiyel termal analiz (TGA-DTA) ve diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) cihazlarının bulunduğu, malzemelerin sıcaklığa bağlı olarak fiziksel özelliklerinin belirlendiği laboratuvardır.

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Atomik absorpsiyon spektrometre (AAS), endüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometre (ICP-MS), fourier dönüşüm kızılötesi spektrometre (FTIR), pH metre, ısıtıcılı ve mekanik karıştırıcı, distilasyon cihazı, su banyosu, kurutma fırını (etüv), analitik teraziler ve çeker ocak cihazlarının bulunduğu kimyasal analiz laboratuvarında malzemelerin kimyasal yapıları belirlenmektedir.

İlgili laboratuvar için soldaki menüde laboratuvar isminin üzerine tıklayınız.