Başlangıç ve Bitiş Tarihi
20.03.2017- 20.03.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:03- 12:03
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Araştırma Görevlisi Elif PESEN KUŞVURAN'ın tez sunumu

Bölümümüz Araştırma Görevlisi Elif KUŞVURAN’ın, bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ danışmanlığında yürütülmüş olan yüksek lisans tez sunumunu başarıyla gerçekleştirmiştir.